Colofon

Het moestuintje met bijbehorend lesprogramma wordt u aangeboden door Ik eet het beter in samenwerking met IVN. Ik eet het beter is een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt Albert Heijn diverse lesprogramma’s die basisschoolleerlingen actief aanzetten tot een gezonde leefstijl. De programma’s worden ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij Zwijsen BV en sluiten aan op de kerndoelen voor het primair onderwijs.

© 2018 Albert Heijn – Alle rechten voorbehouden.