Vragen

Wilt u meer weten over het zaaien en verzorgen van de plantjes? Ga dan naar http://www.ah.nl/moestuintje. U vindt hier ook informatie over de Facebook-groep. IVN-medewerkers geven antwoord op al uw vragen via deze Facebook-groep.

Voor extra hulp bij het kweken en verzorgen van de plantjes, download de AH-Moestuintje-app!

Contact

Voor vragen over Ik eet het beter kunt u mailen naar ikeethetbeter@zwijsen.nl of bellen met de Zwijsen klantenservice 013 583 88 88. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.30 uur.

Zwijsen