Veel
gestelde
vragen

 

Kan ik de lesprogramma’s van Ik eet het beter nog bestellen? 

Lesprogramma’s bestellen is niet meer mogelijk. U kunt de ontwikkelde lesmaterialen van het afgelopen jaar nog wel gebruiken. Ze zijn te vinden op deze site.

Waarom stopt Ik eet het beter?

We hebben het besluit genomen om op andere manieren kinderen te informeren, inspireren en activeren tot een gezonde leefstijl. Met Ik eet het beter hebben we in de 14 jaar dat dit educatieve platform bestaat zo’n 5 miljoen kinderen bereikt.   

Zijn er alternatieve lesprogramma’s over gezonde voeding?

Voor meer lesmaterialen en tips over voeding en gezondheid verwijzen we graag naar de site van het Voedingscentrum Gezond op school. Zo zijn er de Smaaklessen voor groep 1 t/m 8, een programma dat kinderen stimuleert om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid gezonde keuzes te maken. Voor de midden- en bovenbouw is er Kids doen mijn eetexperiment, een zevendaags project om kinderen te laten ervaren wat eten met hen doet.

Ik heb nog een andere vraag over Ik eet het beter. Aan wie kan ik die stellen?

Met uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Uitgeverij Zwijsen, via e-mail ikeethetbeter@zwijsen.nl. Gelieve geen contact op te nemen met Albert Heijn.

 

Horen er bij het moestuinpakket voor groep 5 ook lesmaterialen?

Ja, de lesmaterialen voor groep 5 ontvangt u in de week van 12 maart. U kunt met uw groep al eerder starten met het zaaien van de plantjes uit het moestuinpakket, namelijk zodra u dat op 8 maart heeft opgehaald.